Bank Data

Nilai Data
Satuan
1. Jumlah Sekolah TK di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan
1.1. Lamongan Unit
1.10. Sukorame Unit
1.11. Modo Unit
1.12. Babat Unit
1.13. Kedungpring Unit
1.14. Sugio Unit
1.15. Sukodadi Unit
1.16. Pucuk Unit
1.17. Sekaran Unit
1.18. Maduran Unit
1.19. Laren Unit
1.2. Turi Unit
1.20. Brondong Unit
1.21. Paciran Unit
1.22. Solokuro Unit
1.23. Karanggeneng Unit
1.24. Kalitengah Unit
1.25. Karangbinangun Unit
1.26. Glagah Unit
1.27. Sarirejo Unit
1.3. Deket Unit
1.4. Tikung Unit
1.5. Kembangbahu Unit
1.6. Mantup Unit
1.7. Sambeng Unit
1.8. Ngimbang Unit
1.9. Bluluk Unit
10. Jumlah Murid SD di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan
10.1. Lamongan Orang
10.10. Sukorame Orang
10.11. Modo Orang
10.12. Babat Orang
10.13. Kedungpring Orang
10.14. Sugio Orang
10.15. Sukodadi Orang
10.16. Pucuk Orang
10.17. Sekaran Orang
10.18. Maduran Orang
10.19. Laren Orang
10.2. Turi Orang
10.20. Brondong Orang
10.21. Paciran Orang
10.22. Solokuro Orang
10.23. Karanggeneng Orang
10.24. Kalitengah Orang
10.25. Karangbinangun Orang
10.26. Glagah Orang
10.27. Sarirejo Orang
10.3. Deket Orang
10.4. Tikung Orang
10.5. Kembangbahu Orang
10.6. Mantup Orang
10.7. Sambeng Orang
10.8. Ngimbang Orang
10.9. Bluluk Orang
11. Jumlah Sekolah MI di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan
11.1. Lamongan Unit
11.10. Sukorame Unit
11.11. Modo Unit
11.12. Babat Unit
11.13. Kedungpring Unit
11.14. Sugio Unit
11.15. Sukodadi Unit
11.16. Pucuk Unit
11.17. Sekaran Unit
11.18. Maduran Unit
11.19. Laren Unit
11.2. Turi Unit
11.20. Brondong Unit
11.21. Paciran Unit
11.22. Solokuro Unit
11.23. Karanggeneng Unit
11.24. Kalitengah Unit
11.25. Karangbinangun Unit
11.26. Glagah Unit
11.27. Sarirejo Unit
11.3. Deket Unit
11.4. Tikung Unit
11.5. Kembangbahu Unit
11.6. Mantup Unit
11.7. Sambeng Unit
11.8. Ngimbang Unit
11.9. Bluluk Unit
12. Jumlah Guru MI di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan
12.1. Lamongan Orang
12.10. Sukorame Orang
12.11. Modo Orang
12.12. Babat Orang
12.13. Kedungpring Orang
12.14. Sugio Orang
12.15. Sukodadi Orang
12.16. Pucuk Orang
12.17. Sekaran Orang
12.18. Maduran Orang
12.19. Laren Orang
12.2. Turi Orang
12.20. Brondong Orang
12.21. Paciran Orang
12.22. Solokuro Orang
12.23. Karanggeneng Orang
12.24. Kalitengah Orang
12.25. Karangbinangun Orang
12.26. Glagah Orang
12.27. Sarirejo Orang
12.3. Deket Orang
12.4. Tikung Orang
12.5. Kembangbahu Orang
12.6. Mantup Orang
12.7. Sambeng Orang
12.8. Ngimbang Orang
12.9. Bluluk Orang
13. Jumlah Murid MI di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan
13.1. Lamongan Orang
13.10. Sukorame Orang
13.11. Modo Orang
13.12. Babat Orang
13.13. Kedungpring Orang
13.14. Sugio Orang
13.15. Sukodadi Orang
13.16. Pucuk Orang
13.17. Sekaran Orang
13.18. Maduran Orang
13.19. Laren Orang
13.2. Turi Orang
13.20. Brondong Orang
13.21. Paciran Orang
13.22. Solokuro Orang
13.23. Karanggeneng Orang
13.24. Kalitengah Orang
13.25. Karangbinangun Orang
13.26. Glagah Orang
13.27. Sarirejo Orang
13.3. Deket Orang
13.4. Tikung Orang
13.5. Kembangbahu Orang
13.6. Mantup Orang
13.7. Sambeng Orang
13.8. Ngimbang Orang
13.9. Bluluk Orang
14. Jumlah Sekolah SMP di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan
14.1. Lamongan Unit
14.10. Sukorame Unit
14.11. Modo Unit
14.12. Babat Unit
14.13. Kedungpring Unit
14.14. Sugio Unit
14.15. Sukodadi Unit
14.16. Pucuk Unit
14.17. Sekaran Unit
14.18. Maduran Unit
14.19. Laren Unit
14.2. Turi Unit
14.20. Brondong Unit
14.21. Paciran Unit
14.22. Solokuro Unit
14.23. Karanggeneng Unit
14.24. Kalitengah Unit
14.25. Karangbinangun Unit
14.26. Glagah Unit
14.27. Sarirejo Unit
14.3. Deket Unit
14.4. Tikung Unit
14.5. Kembangbahu Unit
14.6. Mantup Unit
14.7. Sambeng Unit
14.8. Ngimbang Unit
14.9. Bluluk Unit
15. Jumlah Guru SMP di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan
15.1. Lamongan Orang
15.10. Sukorame Orang
15.11. Modo Orang
15.12. Babat Orang
15.13. Kedungpring Orang
15.14. Sugio Orang
15.15. Sukodadi Orang
15.16. Pucuk Orang
15.17. Sekaran Orang
15.18. Maduran Orang
15.19. Laren Orang
15.2. Turi Orang
15.20. Brondong Orang
15.21. Paciran Orang
15.22. Solokuro Orang
15.23. Karanggeneng Orang
15.24. Kalitengah Orang
15.25. Karangbinangun Orang
15.26. Glagah Orang
15.27. Sarirejo Orang
15.3. Deket Orang
15.4. Tikung Orang
15.5. Kembangbahu Orang
15.6. Mantup Orang
15.7. Sambeng Orang
15.8. Ngimbang Orang
15.9. Bluluk Orang
16. Jumlah Murid SMP di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan
16.1. Lamongan Orang
16.10. Sukorame Orang
16.11. Modo Orang
16.12. Babat Orang
16.13. Kedungpring Orang
16.14. Sugio Orang
16.15. Sukodadi Orang
16.16. Pucuk Orang
16.17. Sekaran Orang
16.18. Maduran Orang
16.19. Laren Orang
16.2. Turi Orang
16.20. Brondong Orang
16.21. Paciran Orang
16.22. Solokuro Orang
16.23. Karanggeneng Orang
16.24. Kalitengah Orang
16.25. Karangbinangun Orang
16.26. Glagah Orang
16.27. Sarirejo Orang
16.3. Deket Orang
16.4. Tikung Orang
16.5. Kembangbahu Orang
16.6. Mantup Orang
16.7. Sambeng Orang
16.8. Ngimbang Orang
16.9. Bluluk Orang
17. Jumlah Sekolah MTs di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan
17.1. Lamongan Unit
17.10. Sukorame Unit
17.11. Modo Unit
17.12. Babat Unit
17.13. Kedungpring Unit
17.14. Sugio Unit
17.15. Sukodadi Unit
17.16. Pucuk Unit
17.17. Sekaran Unit
17.18. Maduran Unit
17.19. Laren Unit
17.2. Turi Unit
17.20. Brondong Unit
17.21. Paciran Unit
17.22. Solokuro Unit
17.23. Karanggeneng Unit
17.24. Kalitengah Unit
17.25. Karangbinangun Unit
17.26. Glagah Unit
17.27. Sarirejo Unit
17.3. Deket Unit
17.4. Tikung Unit
17.5. Kembangbahu Unit
17.6. Mantup Unit
17.7. Sambeng Unit
17.8. Ngimbang Unit
17.9. Bluluk Unit
18. Jumlah Guru MTs di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan
18.1. Lamongan Orang
18.10. Sukorame Orang
18.11. Modo Orang
18.12. Babat Orang
18.13. Kedungpring Orang
18.14. Sugio Orang
18.15. Sukodadi Orang
18.16. Pucuk Orang
18.17. Sekaran Orang
18.18. Maduran Orang
18.19. Laren Orang
18.2. Turi Orang
18.20. Brondong Orang
18.21. Paciran Orang
18.22. Solokuro Orang
18.23. Karanggeneng Orang
18.24. Kalitengah Orang
18.25. Karangbinangun Orang
18.26. Glagah Orang
18.27. Sarirejo Orang
18.3. Deket Orang
18.4. Tikung Orang
18.5. Kembangbahu Orang
18.6. Mantup Orang
18.7. Sambeng Orang
18.8. Ngimbang Orang
18.9. Bluluk Orang
19. Jumlah Murid MTs di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan
19.1. Lamongan Orang
19.10. Sukorame Orang
19.11. Modo Orang
19.12. Babat Orang
19.13. Kedungpring Orang
19.14. Sugio Orang
19.15. Sukodadi Orang
19.16. Pucuk Orang
19.17. Sekaran Orang
19.18. Maduran Orang
19.19. Laren Orang
19.2. Turi Orang
19.20. Brondong Orang
19.21. Paciran Orang
19.22. Solokuro Orang
19.23. Karanggeneng Orang
19.24. Kalitengah Orang
19.25. Karangbinangun Orang
19.26. Glagah Orang
19.27. Sarirejo Orang
19.3. Deket Orang
19.4. Tikung Orang
19.5. Kembangbahu Orang
19.6. Mantup Orang
19.7. Sambeng Orang
19.8. Ngimbang Orang
19.9. Bluluk Orang
2. Jumlah Guru TK di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan
2.1. Lamongan Orang
2.10. Sukorame Orang
2.11. Modo Orang
2.12. Babat Orang
2.13. Kedungpring Orang
2.14. Sugio Orang
2.15. Sukodadi Orang
2.16. Pucuk Orang
2.17. Sekaran Orang
2.18. Maduran Orang
2.19. Laren Orang
2.2. Turi Orang
2.20. Brondong Orang
2.21. Paciran Orang
2.22. Solokuro Orang
2.23. Karanggeneng Orang
2.24. Kalitengah Orang
2.25. Karangbinangun Orang
2.26. Glagah Orang
2.27. Sarirejo Orang
2.3. Deket Orang
2.4. Tikung Orang
2.5. Kembangbahu Orang
2.6. Mantup Orang
2.7. Sambeng Orang
2.8. Ngimbang Orang
2.9. Bluluk Orang
20. Jumlah Sekolah SMA di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan
20.1. Lamongan Unit
20.10. Sukorame Unit
20.11. Modo Unit
20.12. Babat Unit
20.13. Kedungpring Unit
20.14. Sugio Unit
20.15. Sukodadi Unit
20.16. Pucuk Unit
20.17. Sekaran Unit
20.18. Maduran Unit
20.19. Laren Unit
20.2. Turi Unit
20.20. Brondong Unit
20.21. Paciran Unit
20.22. Solokuro Unit
20.23. Karanggeneng Unit
20.24. Kalitengah Unit
20.25. Karangbinangun Unit
20.26. Glagah Unit
20.27. Sarirejo Unit
20.3. Deket Unit
20.4. Tikung Unit
20.5. Kembangbahu Unit
20.6. Mantup Unit
20.7. Sambeng Unit
20.8. Ngimbang Unit
20.9. Bluluk Unit
21. Jumlah Guru SMA di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan
21.1. Lamongan Orang
21.10. Sukorame Orang
21.11. Modo Orang
21.12. Babat Orang
21.13. Kedungpring Orang
21.14. Sugio Orang
21.15. Sukodadi Orang
21.16. Pucuk Orang
21.17. Sekaran Orang
21.18. Maduran Orang
21.19. Laren Orang
21.2. Turi Orang
21.20. Brondong Orang
21.21. Paciran Orang
21.22. Solokuro Orang
21.23. Karanggeneng Orang
21.24. Kalitengah Orang
21.25. Karangbinangun Orang
21.26. Glagah Orang
21.27. Sarirejo Orang
21.3. Deket Orang
21.4. Tikung Orang
21.5. Kembangbahu Orang
21.6. Mantup Orang
21.7. Sambeng Orang
21.8. Ngimbang Orang
21.9. Bluluk Orang
22. Jumlah Murid SMA di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan
22.1. Lamongan Orang
22.10. Sukorame Orang
22.11. Modo Orang
22.12. Babat Orang
22.13. Kedungpring Orang
22.14. Sugio Orang
22.15. Sukodadi Orang
22.16. Pucuk Orang
22.17. Sekaran Orang
22.18. Maduran Orang
22.19. Laren Orang
22.2. Turi Orang
22.20. Brondong Orang
22.21. Paciran Orang
22.22. Solokuro Orang
22.23. Karanggeneng Orang
22.24. Kalitengah Orang
22.25. Karangbinangun Orang
22.26. Glagah Orang
22.27. Sarirejo Orang
22.3. Deket Orang
22.4. Tikung Orang
22.5. Kembangbahu Orang
22.6. Mantup Orang
22.7. Sambeng Orang
22.8. Ngimbang Orang
22.9. Bluluk Orang
23. Jumlah Sekolah SMK di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan
23.1. Lamongan Unit
23.10. Sukorame Unit
23.11. Modo Unit
23.12. Babat Unit
23.13. Kedungpring Unit
23.14. Sugio Unit
23.15. Sukodadi Unit
23.16. Pucuk Unit
23.17. Sekaran Unit
23.18. Maduran Unit
23.19. Laren Unit
23.2. Turi Unit
23.20. Brondong Unit
23.21. Paciran Unit
23.22. Solokuro Unit
23.23. Karanggeneng Unit
23.24. Kalitengah Unit
23.25. Karangbinangun Unit
23.26. Glagah Unit
23.27. Sarirejo Unit
23.3. Deket Unit
23.4. Tikung Unit
23.5. Kembangbahu Unit
23.6. Mantup Unit
23.7. Sambeng Unit
23.8. Ngimbang Unit
23.9. Bluluk Unit
24. Jumlah Guru SMK di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan
24.1. Lamongan Orang
24.10. Sukorame Orang
24.11. Modo Orang
24.12. Babat Orang
24.13. Kedungpring Orang
24.14. Sugio Orang
24.15. Sukodadi Orang
24.16. Pucuk Orang
24.17. Sekaran Orang
24.18. Maduran Orang
24.19. Laren Orang
24.2. Turi Orang
24.20. Brondong Orang
24.21. Paciran Orang
24.22. Solokuro Orang
24.23. Karanggeneng Orang
24.24. Kalitengah Orang
24.25. Karangbinangun Orang
24.26. Glagah Orang
24.27. Sarirejo Orang
24.3. Deket Orang
24.4. Tikung Orang
24.5. Kembangbahu Orang
24.6. Mantup Orang
24.7. Sambeng Orang
24.8. Ngimbang Orang
24.9. Bluluk Orang
25. Jumlah Murid SMK di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan
25.1. Lamongan Orang
25.10. Sukorame Orang
25.11. Modo Orang
25.12. Babat Orang
25.13. Kedungpring Orang
25.14. Sugio Orang
25.15. Sukodadi Orang
25.16. Pucuk Orang
25.17. Sekaran Orang
25.18. Maduran Orang
25.19. Laren Orang
25.2. Turi Orang
25.20. Brondong Orang
25.21. Paciran Orang
25.22. Solokuro Orang
25.23. Karanggeneng Orang
25.24. Kalitengah Orang
25.25. Karangbinangun Orang
25.26. Glagah Orang
25.27. Sarirejo Orang
25.3. Deket Orang
25.4. Tikung Orang
25.5. Kembangbahu Orang
25.6. Mantup Orang
25.7. Sambeng Orang
25.8. Ngimbang Orang
25.9. Bluluk Orang
26. Jumlah Sekolah MA di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan
26.1. Lamongan Unit
26.10. Sukorame Unit
26.11. Modo Unit
26.12. Babat Unit
26.13. Kedungpring Unit
26.14. Sugio Unit
26.15. Sukodadi Unit
26.16. Pucuk Unit
26.17. Sekaran Unit
26.18. Maduran Unit
26.19. Laren Unit
26.2. Turi Unit
26.20. Brondong Unit
26.21. Paciran Unit
26.22. Solokuro Unit
26.23. Karanggeneng Unit
26.24. Kalitengah Unit
26.25. Karangbinangun Unit
26.26. Glagah Unit
26.27. Sarirejo Unit
26.3. Deket Unit
26.4. Tikung Unit
26.5. Kembangbahu Unit
26.6. Mantup Unit
26.7. Sambeng Unit
26.8. Ngimbang Unit
26.9. Bluluk Unit
27. Jumlah Guru MA di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan
27.1. Lamongan Orang
27.10. Sukorame Orang
27.11. Modo Orang
27.12. Babat Orang
27.13. Kedungpring Orang
27.14. Sugio Orang
27.15. Sukodadi Orang
27.16. Pucuk Orang
27.17. Sekaran Orang
27.18. Maduran Orang
27.19. Laren Orang
27.2. Turi Orang
27.20. Brondong Orang
27.21. Paciran Orang
27.22. Solokuro Orang
27.23. Karanggeneng Orang
27.24. Kalitengah Orang
27.25. Karangbinangun Orang
27.26. Glagah Orang
27.27. Sarirejo Orang
27.3. Deket Orang
27.4. Tikung Orang
27.5. Kembangbahu Orang
27.6. Mantup Orang
27.7. Sambeng Orang
27.8. Ngimbang Orang
27.9. Bluluk Orang
28. Jumlah Murid MA di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan
28.1. Lamongan Orang
28.10. Sukorame Orang
28.11. Modo Orang
28.12. Babat Orang
28.13. Kedungpring Orang
28.14. Sugio Orang
28.15. Sukodadi Orang
28.16. Pucuk Orang
28.17. Sekaran Orang
28.18. Maduran Orang
28.19. Laren Orang
28.2. Turi Orang
28.20. Brondong Orang
28.21. Paciran Orang
28.22. Solokuro Orang
28.23. Karanggeneng Orang
28.24. Kalitengah Orang
28.25. Karangbinangun Orang
28.26. Glagah Orang
28.27. Sarirejo Orang
28.3. Deket Orang
28.4. Tikung Orang
28.5. Kembangbahu Orang
28.6. Mantup Orang
28.7. Sambeng Orang
28.8. Ngimbang Orang
28.9. Bluluk Orang
29. Jumlah Sekolah Pendidikan Luar Biasa Menurut Kecamatan
29.1. Lamongan Unit
29.10. Sukorame Unit
29.11. Modo Unit
29.12. Babat Unit
29.13. Kedungpring Unit
29.14. Sugio Unit
29.15. Sukodadi Unit
29.16. Pucuk Unit
29.17. Sekaran Unit
29.18. Maduran Unit
29.19. Laren Unit
29.2. Turi Unit
29.20. Brondong Unit
29.21. Paciran Unit
29.22. Solokuro Unit
29.23. Karanggeneng Unit
29.24. Kalitengah Unit
29.25. Karangbinangun Unit
29.26. Glagah Unit
29.27. Sarirejo Unit
29.3. Deket Unit
29.4. Tikung Unit
29.5. Kembangbahu Unit
29.6. Mantup Unit
29.7. Sambeng Unit
29.8. Ngimbang Unit
29.9. Bluluk Unit
3. Jumlah Murid TK di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan
3.1. Lamongan Orang
3.10. Sukorame Orang
3.11. Modo Orang
3.12. Babat Orang
3.13. Kedungpring Orang
3.14. Sugio Orang
3.15. Sukodadi Orang
3.16. Pucuk Orang
3.17. Sekaran Orang
3.18. Maduran Orang
3.19. Laren Orang
3.2. Turi Orang
3.20. Brondong Orang
3.21. Paciran Orang
3.22. Solokuro Orang
3.23. Karanggeneng Orang
3.24. Kalitengah Orang
3.25. Karangbinangun Orang
3.26. Glagah Orang
3.27. Sarirejo Orang
3.3. Deket Orang
3.4. Tikung Orang
3.5. Kembangbahu Orang
3.6. Mantup Orang
3.7. Sambeng Orang
3.8. Ngimbang Orang
3.9. Bluluk Orang
30. Jumlah Guru Pendidikan Luar Biasa Menurut Kecamatan
30.1. Lamongan Orang
30.10. Sukorame Orang
30.11. Modo Orang
30.12. Babat Orang
30.13. Kedungpring Orang
30.14. Sugio Orang
30.15. Sukodadi Orang
30.16. Pucuk Orang
30.17. Sekaran Orang
30.18. Maduran Orang
30.19. Laren Orang
30.2. Turi Orang
30.20. Brondong Orang
30.21. Paciran Orang
30.22. Solokuro Orang
30.23. Karanggeneng Orang
30.24. Kalitengah Orang
30.25. Karangbinangun Orang
30.26. Glagah Orang
30.27. Sarirejo Orang
30.3. Deket Orang
30.4. Tikung Orang
30.5. Kembangbahu Orang
30.6. Mantup Orang
30.7. Sambeng Orang
30.8. Ngimbang Orang
30.9. Bluluk Orang
31. Jumlah Murid Pendidikan Luar Biasa Menurut Kecamatan
31.1. Lamongan Orang
31.10. Sukorame Orang
31.11. Modo Orang
31.12. Babat Orang
31.13. Kedungpring Orang
31.14. Sugio Orang
31.15. Sukodadi Orang
31.16. Pucuk Orang
31.17. Sekaran Orang
31.18. Maduran Orang
31.19. Laren Orang
31.2. Turi Orang
31.20. Brondong Orang
31.21. Paciran Orang
31.22. Solokuro Orang
31.23. Karanggeneng Orang
31.24. Kalitengah Orang
31.25. Karangbinangun Orang
31.26. Glagah Orang
31.27. Sarirejo Orang
31.3. Deket Orang
31.4. Tikung Orang
31.5. Kembangbahu Orang
31.6. Mantup Orang
31.7. Sambeng Orang
31.8. Ngimbang Orang
31.9. Bluluk Orang
32. Jumlah Sekolah Pendidikan Non Formal Menurut Kecamatan
32.1. Lamongan Unit
32.10. Sukorame Unit
32.11. Modo Unit
32.12. Babat Unit
32.13. Kedungpring Unit
32.14. Sugio Unit
32.15. Sukodadi Unit
32.16. Pucuk Unit
32.17. Sekaran Unit
32.18. Maduran Unit
32.19. Laren Unit
32.2. Turi Unit
32.20. Brondong Unit
32.21. Paciran Unit
32.22. Solokuro Unit
32.23. Karanggeneng Unit
32.24. Kalitengah Unit
32.25. Karangbinangun Unit
32.26. Glagah Unit
32.27. Sarirejo Unit
32.3. Deket Unit
32.4. Tikung Unit
32.5. Kembangbahu Unit
32.6. Mantup Unit
32.7. Sambeng Unit
32.8. Ngimbang Unit
32.9. Bluluk Unit
33. Jumlah Guru Pendidikan Non Formal Menurut Kecamatan
33.1. Lamongan Orang
33.10. Sukorame Orang
33.11. Modo Orang
33.12. Babat Orang
33.13. Kedungpring Orang
33.14. Sugio Orang
33.15. Sukodadi Orang
33.16. Pucuk Orang
33.17. Sekaran Orang
33.18. Maduran Orang
33.19. Laren Orang
33.2. Turi Orang
33.20. Brondong Orang
33.21. Paciran Orang
33.22. Solokuro Orang
33.23. Karanggeneng Orang
33.24. Kalitengah Orang
33.25. Karangbinangun Orang
33.26. Glagah Orang
33.27. Sarirejo Orang
33.3. Deket Orang
33.4. Tikung Orang
33.5. Kembangbahu Orang
33.6. Mantup Orang
33.7. Sambeng Orang
33.8. Ngimbang Orang
33.9. Bluluk Orang
34. Jumlah Murid Pendidikan Non Formal Menurut Kecamatan
34.1. Lamongan Orang
34.10. Sukorame Orang
34.11. Modo Orang
34.12. Babat Orang
34.13. Kedungpring Orang
34.14. Sugio Orang
34.15. Sukodadi Orang
34.16. Pucuk Orang
34.17. Sekaran Orang
34.18. Maduran Orang
34.19. Laren Orang
34.2. Turi Orang
34.20. Brondong Orang
34.21. Paciran Orang
34.22. Solokuro Orang
34.23. Karanggeneng Orang
34.24. Kalitengah Orang
34.25. Karangbinangun Orang
34.26. Glagah Orang
34.27. Sarirejo Orang
34.3. Deket Orang
34.4. Tikung Orang
34.5. Kembangbahu Orang
34.6. Mantup Orang
34.7. Sambeng Orang
34.8. Ngimbang Orang
34.9. Bluluk Orang
4. Jumlah Desa/Kelurahan yang Fasilitas Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan
4.1. SD
4.1.1. Lamongan Unit
4.1.10. Sukorame Unit
4.1.11. Modo Unit
4.1.12. Babat Unit
4.1.13. Kedungpring Unit
4.1.14. Sugio Unit
4.1.15. Sukodadi Unit
4.1.16. Pucuk Unit
4.1.17. Sekaran Unit
4.1.18. Maduran Unit
4.1.19. Laren Unit
4.1.2. Turi Unit
4.1.20. Brondong Unit
4.1.21. Paciran Unit
4.1.22. Solokuro Unit
4.1.23. Karanggeneng Unit
4.1.24. Kalitengah Unit
4.1.25. Karangbinangun Unit
4.1.26. Glagah Unit
4.1.27. Sarirejo Unit
4.1.3. Deket Unit
4.1.4. Tikung Unit
4.1.5. Kembangbahu Unit
4.1.6. Mantup Unit
4.1.7. Sambeng Unit
4.1.8. Ngimbang Unit
4.1.9. Bluluk Unit
4.2. SMP Unit
4.2.1. Lamongan Unit
4.2.10. Sukorame Unit
4.2.11. Modo Unit
4.2.12. Babat Unit
4.2.13. Kedungpring Unit
4.2.14. Sugio Unit
4.2.15. Sukodadi Unit
4.2.16. Pucuk Unit
4.2.17. Sekaran Unit
4.2.18. Maduran Unit
4.2.19. Laren Unit
4.2.2. Turi Unit
4.2.20. Brondong Unit
4.2.21. Paciran Unit
4.2.22. Solokuro Unit
4.2.23. Karanggeneng Unit
4.2.24. Kalitengah Unit
4.2.25. Karangbinangun Unit
4.2.26. Glagah Unit
4.2.27. Sarirejo Unit
4.2.3. Deket Unit
4.2.4. Tikung Unit
4.2.5. Kembangbahu Unit
4.2.6. Mantup Unit
4.2.7. Sambeng Unit
4.2.8. Ngimbang Unit
4.2.9. Bluluk Unit
4.3. SMA Unit
4.3.1. Lamongan Unit
4.3.10. Sukorame Unit
4.3.11. Modo Unit
4.3.12. Babat Unit
4.3.13. Kedungpring Unit
4.3.14. Sugio Unit
4.3.15. Sukodadi Unit
4.3.16. Pucuk Unit
4.3.17. Sekaran Unit
4.3.18. Maduran Unit
4.3.19. Laren Unit
4.3.2. Turi Unit
4.3.20. Brondong Unit
4.3.21. Paciran Unit
4.3.22. Solokuro Unit
4.3.23. Karanggeneng Unit
4.3.24. Kalitengah Unit
4.3.25. Karangbinangun Unit
4.3.26. Glagah Unit
4.3.27. Sarirejo Unit
4.3.3. Deket Unit
4.3.4. Tikung Unit
4.3.5. Kembangbahu Unit
4.3.6. Mantup Unit
4.3.7. Sambeng Unit
4.3.8. Ngimbang Unit
4.3.9. Bluluk Unit
4.4. SMK Unit
4.4.1. Lamongan Unit
4.4.10. Sukorame Unit
4.4.11. Modo Unit
4.4.12. Babat Unit
4.4.13. Kedungpring Unit
4.4.14. Sugio Unit
4.4.15. Sukodadi Unit
4.4.16. Pucuk Unit
4.4.17. Sekaran Unit
4.4.18. Maduran Unit
4.4.19. Laren Unit
4.4.2. Turi Unit
4.4.20. Brondong Unit
4.4.21. Paciran Unit
4.4.22. Solokuro Unit
4.4.23. Karanggeneng Unit
4.4.24. Kalitengah Unit
4.4.25. Karangbinangun Unit
4.4.26. Glagah Unit
4.4.27. Sarirejo Unit
4.4.3. Deket Unit
4.4.4. Tikung Unit
4.4.5. Kembangbahu Unit
4.4.6. Mantup Unit
4.4.7. Sambeng Unit
4.4.8. Ngimbang Unit
4.4.9. Bluluk Unit
4.5. Perguruan Tinggi Unit
4.5.1. Lamongan Unit
4.5.10. Sukorame Unit
4.5.11. Modo Unit
4.5.12. Babat Unit
4.5.13. Kedungpring Unit
4.5.14. Sugio Unit
4.5.15. Sukodadi Unit
4.5.16. Pucuk Unit
4.5.17. Sekaran Unit
4.5.18. Maduran Unit
4.5.19. Laren Unit
4.5.2. Turi Unit
4.5.20. Brondong Unit
4.5.21. Paciran Unit
4.5.22. Solokuro Unit
4.5.23. Karanggeneng Unit
4.5.24. Kalitengah Unit
4.5.25. Karangbinangun Unit
4.5.26. Glagah Unit
4.5.27. Sarirejo Unit
4.5.3. Deket Unit
4.5.4. Tikung Unit
4.5.5. Kembangbahu Unit
4.5.6. Mantup Unit
4.5.7. Sambeng Unit
4.5.8. Ngimbang Unit
4.5.9. Bluluk Unit
5. Jumlah Sekolah RA di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan
5.1. Lamongan Unit
5.10. Sukorame Unit
5.11. Modo Unit
5.12. Babat Unit
5.13. Kedungpring Unit
5.14. Sugio Unit
5.15. Sukodadi Unit
5.16. Pucuk Unit
5.17. Sekaran Unit
5.18. Maduran Unit
5.19. Laren Unit
5.2. Turi Unit
5.20. Brondong Unit
5.21. Paciran Unit
5.22. Solokuro Unit
5.23. Karanggeneng Unit
5.24. Kalitengah Unit
5.25. Karangbinangun Unit
5.26. Glagah Unit
5.27. Sarirejo Unit
5.3. Deket Unit
5.4. Tikung Unit
5.5. Kembangbahu Unit
5.6. Mantup Unit
5.7. Sambeng Unit
5.8. Ngimbang Unit
5.9. Bluluk Unit
6. Jumlah Guru RA di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan
6.1. Lamongan Orang
6.10. Sukorame Orang
6.11. Modo Orang
6.12. Babat Orang
6.13. Kedungpring Orang
6.14. Sugio Orang
6.15. Sukodadi Orang
6.16. Pucuk Orang
6.17. Sekaran Orang
6.18. Maduran Orang
6.19. Laren Orang
6.2. Turi Orang
6.20. Brondong Orang
6.21. Paciran Orang
6.22. Solokuro Orang
6.23. Karanggeneng Orang
6.24. Kalitengah Orang
6.25. Karangbinangun Orang
6.26. Glagah Orang
6.27. Sarirejo Orang
6.3. Deket Orang
6.4. Tikung Orang
6.5. Kembangbahu Orang
6.6. Mantup Orang
6.7. Sambeng Orang
6.8. Ngimbang Orang
6.9. Bluluk Orang
7. Jumlah Murid RA di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan
7.1. Lamongan Orang
7.10. Sukorame Orang
7.11. Modo Orang
7.12. Babat Orang
7.13. Kedungpring Orang
7.14. Sugio Orang
7.15. Sukodadi Orang
7.16. Pucuk Orang
7.17. Sekaran Orang
7.18. Maduran Orang
7.19. Laren Orang
7.2. Turi Orang
7.20. Brondong Orang
7.21. Paciran Orang
7.22. Solokuro Orang
7.23. Karanggeneng Orang
7.24. Kalitengah Orang
7.25. Karangbinangun Orang
7.26. Glagah Orang
7.27. Sarirejo Orang
7.3. Deket Orang
7.4. Tikung Orang
7.5. Kembangbahu Orang
7.6. Mantup Orang
7.7. Sambeng Orang
7.8. Ngimbang Orang
7.9. Bluluk Orang
8. Jumlah Sekolah SD di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan
8.1. Lamongan Unit
8.10. Sukorame Unit
8.11. Modo Unit
8.12. Babat Unit
8.13. Kedungpring Unit
8.14. Sugio Unit
8.15. Sukodadi Unit
8.16. Pucuk Unit
8.17. Sekaran Unit
8.18. Maduran Unit
8.19. Laren Unit
8.2. Turi Unit
8.20. Brondong Unit
8.21. Paciran Unit
8.22. Solokuro Unit
8.23. Karanggeneng Unit
8.24. Kalitengah Unit
8.25. Karangbinangun Unit
8.26. Glagah Unit
8.27. Sarirejo Unit
8.3. Deket Unit
8.4. Tikung Unit
8.5. Kembangbahu Unit
8.6. Mantup Unit
8.7. Sambeng Unit
8.8. Ngimbang Unit
8.9. Bluluk Unit
9. Jumlah Guru SD di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan
9.1. Lamongan Orang
9.10. Sukorame Orang
9.11. Modo Orang
9.12. Babat Orang
9.13. Kedungpring Orang
9.14. Sugio Orang
9.15. Sukodadi Orang
9.16. Pucuk Orang
9.17. Sekaran Orang
9.18. Maduran Orang
9.19. Laren Orang
9.2. Turi Orang
9.20. Brondong Orang
9.21. Paciran Orang
9.22. Solokuro Orang
9.23. Karanggeneng Orang
9.24. Kalitengah Orang
9.25. Karangbinangun Orang
9.26. Glagah Orang
9.27. Sarirejo Orang
9.3. Deket Orang
9.4. Tikung Orang
9.5. Kembangbahu Orang
9.6. Mantup Orang
9.7. Sambeng Orang
9.8. Ngimbang Orang
9.9. Bluluk Orang