Data Sektoral

 • Nilai Data (JLH)
Tahun Data
Produsen Data
Nama Data
Satuan
2021
2022
2023
1. Luas Panen Tanaman Pangan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.1. Luas Panen Padi Hektar
 • 154.204,00
 • 155.908,00
 • 35.202,00
1.2. Luas Panen Jagung Hektar
 • 58.162,00
 • 53.342,00
 • 0,00
1.3. Luas Panen Kedelai Hektar
 • 5.028,00
 • 6.011,00
 • 0,00
1.1.1. Sukorame Hektar
 • 3.857,00
 • 3.856,00
 • 1.645,00
1.1.2. Bluluk Hektar
 • 4.370,00
 • 4.523,00
 • 1.563,00
1.1.3. Ngimbang Hektar
 • 6.416,00
 • 6.381,00
 • 792,00
1.1.4. Sambeng Hektar
 • 5.524,00
 • 5.593,00
 • 1.755,00
1.1.5. Mantup Hektar
 • 6.977,00
 • 7.060,00
 • 3.382,00
1.1.6. Kembangbahu Hektar
 • 8.912,00
 • 9.188,00
 • 2.547,00
1.1.7. Sugio Hektar
 • 10.991,00
 • 12.215,00
 • 4.315,00
1.1.8. Kedungpring Hektar
 • 8.632,00
 • 9.178,00
 • 1.430,00
1.1.9. modo Hektar
 • 9.345,00
 • 9.467,00
 • 3.969,00
1.1.10. Babat Hektar
 • 7.896,00
 • 7.995,00
 • 691,00
1.1.11. Pucuk Hektar
 • 6.206,00
 • 6.352,00
 • 255,00
1.1.12. Sukodadi Hektar
 • 7.758,00
 • 8.708,00
 • 1.166,00
1.1.13. Lamongan Hektar
 • 4.594,00
 • 4.857,00
 • 32,00
1.1.14. Tikung Hektar
 • 7.402,00
 • 7.647,00
 • 3.207,00
1.1.15. Sarirejo Hektar
 • 7.045,00
 • 7.243,00
 • 3.715,00
1.1.16. Deket Hektar
 • 3.744,00
 • 3.592,00
 • 277,00
1.1.17. Glagah Hektar
 • 3.894,00
 • 3.890,00
 • 0,00
1.1.18. Karangbinangun Hektar
 • 3.975,00
 • 3.380,00
 • 43,00
1.1.19. Turi Hektar
 • 4.760,00
 • 4.919,00
 • 88,00
1.1.20. Kalitengah Hektar
 • 3.275,00
 • 2.470,00
 • 309,00
1.1.21. Karanggeneng Hektar
 • 3.960,00
 • 4.286,00
 • 194,00
1.1.22. Sekaran Hektar
 • 6.359,00
 • 6.665,00
 • 150,00
1.1.23. Maduran Hektar
 • 4.646,00
 • 4.344,00
 • 1.447,00
1.1.24. Laren Hektar
 • 9.061,00
 • 7.608,00
 • 919,00
1.1.25. Solokuro Hektar
 • 2.857,00
 • 2.812,00
 • 800,00
1.1.26. Paciran Hektar
 • 606,00
 • 1.487,00
 • 128,00
1.1.27. Brondong Hektar
 • 1.144,00
 • 2.215,00
 • 74,00
1.2.1. Sukorame Hektar
 • 1.775,00
 • 1.459,00
 • 0,00
1.2.2. Bluluk Hektar
 • 2.473,00
 • 2.297,00
 • 0,00
1.2.3. Ngimbang Hektar
 • 4.009,00
 • 4.637,00
 • 0,00
1.2.4. Sambeng Hektar
 • 6.702,00
 • 6.419,00
 • 0,00
1.2.5. Mantup Hektar
 • 5.388,00
 • 5.254,00
 • 0,00
1.2.6. Kembangbahu Hektar
 • 1.021,00
 • 890,00
 • 0,00
1.2.7. Sugio Hektar
 • 2.646,00
 • 2.861,00
 • 0,00
1.2.8. Kedungpring Hektar
 • 2.764,00
 • 1.961,00
 • 0,00
1.2.9. modo Hektar
 • 6.985,00
 • 0,00
 • 0,00
1.2.10. Babat Hektar
 • 1.537,00
 • 1.268,00
 • 0,00
1.2.11. Pucuk Hektar
 • 32,00
 • 16,00
 • 0,00
1.2.12. Sukodadi Hektar
 • 2.190,00
 • 19,00
 • 0,00
1.2.13. Lamongan Hektar
 • 415,00
 • 302,00
 • 0,00
1.2.14. Tikung Hektar
 • 1.255,00
 • 1.257,00
 • 0,00
1.2.15. Sarirejo Hektar
 • 1.000,00
 • 585,00
 • 0,00
1.2.16. Deket Hektar
 • 93,00
 • 56,00
 • 0,00
1.2.17. Glagah Hektar
 • 13,00
 • 13,00
 • 0,00
1.2.18. Karangbinangun Hektar
 • 64,00
 • 36,00
 • 0,00
1.2.19. Turi Hektar
 • 5,00
 • 175,00
 • 0,00
1.2.20. Kalitengah Hektar
 • 138,00
 • 0,00
 • 0,00
1.2.21. Karanggeneng Hektar
 • 149,00
 • 310,00
 • 0,00
1.2.22. Sekaran Hektar
 • 208,00
 • 68,00
 • 0,00
1.2.23. Maduran Hektar
 • 767,00
 • 152,00
 • 0,00
1.2.24. Laren Hektar
 • 806,00
 • 1.197,00
 • 0,00
1.2.25. Solokuro Hektar
 • 7.402,00
 • 7.402,00
 • 0,00
1.2.26. Paciran Hektar
 • 7.198,00
 • 7.198,00
 • 0,00
1.2.27. Brondong Hektar
 • 4.165,00
 • 4.165,00
 • 0,00
1.3.1. Sukorame Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.3.2. Bluluk Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.3.3. Ngimbang Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.3.4. Sambeng Hektar
 • 123,00
 • 135,00
 • 0,00
1.3.5. Mantup Hektar
 • 189,00
 • 346,00
 • 0,00
1.3.6. Kembangbahu Hektar
 • 952,00
 • 1.553,00
 • 0,00
1.3.7. Sugio Hektar
 • 963,00
 • 1.069,00
 • 0,00
1.3.8. Kedungpring Hektar
 • 1.999,00
 • 0,00
 • 0,00
1.3.9. modo Hektar
 • 518,00
 • 99,00
 • 0,00
1.3.10. Babat Hektar
 • 3,00
 • 173,00
 • 0,00
1.3.11. Pucuk Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.3.12. Sukodadi Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.3.14. Tikung Hektar
 • 484,00
 • 734,00
 • 0,00
1.3.13. Lamongan Hektar
 • 46,00
 • 44,00
 • 0,00
1.3.15. Sarirejo Hektar
 • 1.000,00
 • 600,00
 • 0,00
1.3.16. Deket Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.3.17. Glagah Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.3.18. Karangbinangun Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.3.19. Turi Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.3.20. Kalitengah Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.3.21. Karanggeneng Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.3.22. Sekaran Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.3.23. Maduran Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.3.24. Laren Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.3.25. Solokuro Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.3.26. Paciran Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.3.27. Brondong Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.4. Luas Panen Kacang Tanah Hektar
 • 5.406,00
 • 5.341,00
 • 0,00
1.5. Luas Panen Kacang Hijau Hektar
 • 7.512,00
 • 3.066,00
 • 0,00
1.4.1. Sukorame Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.4.2. Bluluk Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.4.3. Ngimbang Hektar
 • 5,00
 • 8,00
 • 0,00
1.4.4. Sambeng Hektar
 • 105,00
 • 32,00
 • 0,00
1.4.5. Mantup Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.4.6. Kembangbahu Hektar
 • 1,00
 • 0,00
 • 0,00
1.4.7. Sugio Hektar
 • 28,00
 • 31,00
 • 0,00
1.4.8. Kedungpring Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.4.9. modo Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.4.10. Babat Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.4.11. Pucuk Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.4.12. Sukodadi Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.4.13. Lamongan Hektar
 • 7,00
 • 7,00
 • 0,00
1.4.14. Tikung Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.4.15. Sarirejo Hektar
 • 5,00
 • 0,00
 • 0,00
1.4.16. Deket Hektar
 • 6,00
 • 1,00
 • 0,00
1.4.17. Glagah Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.4.18. Karangbinangun Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.4.19. Turi Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.4.20. Kalitengah Hektar
 • 3,00
 • 1,00
 • 0,00
1.4.21. Karanggeneng Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.4.22. Sekaran Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.4.23. Maduran Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.4.24. Laren Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.4.25. Solokuro Hektar
 • 1.100,00
 • 1.069,00
 • 0,00
1.4.26. Paciran Hektar
 • 2.948,00
 • 2.948,00
 • 0,00
1.4.27. Brondong Hektar
 • 1.198,00
 • 1.244,00
 • 0,00
1.5.1. Sukorame Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.5.2. Bluluk Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.5.3. Ngimbang Hektar
 • 10,00
 • 0,00
 • 0,00
1.5.4. Sambeng Hektar
 • 34,00
 • 6,00
 • 0,00
1.5.5. Mantup Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.5.6. Kembangbahu Hektar
 • 314,00
 • 271,00
 • 0,00
1.5.7. Sugio Hektar
 • 3.641,00
 • 0,00
 • 0,00
1.5.8. Kedungpring Hektar
 • 164,00
 • 33,00
 • 0,00
1.5.9. modo Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.5.10. Babat Hektar
 • 9,00
 • 167,00
 • 0,00
1.5.11. Pucuk Hektar
 • 812,00
 • 267,00
 • 0,00
1.5.12. Sukodadi Hektar
 • 250,00
 • 8,00
 • 0,00
1.5.13. Lamongan Hektar
 • 9,00
 • 9,00
 • 0,00
1.5.14. Tikung Hektar
 • 271,00
 • 183,00
 • 0,00
1.5.15. Sarirejo Hektar
 • 1.000,00
 • 550,00
 • 0,00
1.5.16. Deket Hektar
 • 2,00
 • 5,00
 • 0,00
1.5.17. Glagah Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.5.18. Karangbinangun Hektar
 • 21,00
 • 0,00
 • 0,00
1.5.19. Turi Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.5.20. Kalitengah Hektar
 • 4,00
 • 3,00
 • 0,00
1.5.21. Karanggeneng Hektar
 • 5,00
 • 0,00
 • 0,00
1.5.22. Sekaran Hektar
 • 413,00
 • 0,00
 • 0,00
1.5.23. Maduran Hektar
 • 553,00
 • 0,00
 • 0,00
1.5.24. Laren Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.5.25. Solokuro Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.5.26. Paciran Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.5.27. Brondong Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.6. Luas Panen Ubi Kayu Hektar
 • 2.000,00
 • 1.977,00
 • 0,00
1.6.2. Bluluk Hektar
 • 13,00
 • 0,00
 • 0,00
1.6.1. Sukorame Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.6.3. Ngimbang Hektar
 • 0,00
 • 7,00
 • 0,00
1.6.4. Sambeng Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.6.5. Mantup Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.6.6. Kembangbahu Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.6.7. Sugio Hektar
 • 40,00
 • 1.606,00
 • 0,00
1.6.8. Kedungpring Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.6.9. modo Hektar
 • 7,00
 • 0,00
 • 0,00
1.6.10. Babat Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.6.11. Pucuk Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.6.12. Sukodadi Hektar
 • 2,00
 • 0,00
 • 0,00
1.6.13. Lamongan Hektar
 • 14,00
 • 12,00
 • 0,00
1.6.14. Tikung Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.6.15. Sarirejo Hektar
 • 5,00
 • 0,00
 • 0,00
1.6.16. Deket Hektar
 • 2,00
 • 0,00
 • 0,00
1.6.17. Glagah Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.6.18. Karangbinangun Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.6.19. Turi Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.6.20. Kalitengah Hektar
 • 2,00
 • 0,00
 • 0,00
1.6.21. Karanggeneng Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.6.22. Sekaran Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.6.23. Maduran Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.6.24. Laren Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.6.25. Solokuro Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.6.26. Paciran Hektar
 • 845,00
 • 0,00
 • 0,00
1.6.27. Brondong Hektar
 • 1.070,00
 • 0,00
 • 0,00
1.7.1. Sukorame Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.7.2. Bluluk Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.7.3. Ngimbang Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.7.4. Sambeng Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.7.5. Mantup Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.7.6. Kembangbahu Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.7.7. Sugio Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.7.8. Kedungpring Hektar
 • 19,00
 • 43,00
 • 0,00
1.7.9. modo Hektar
 • 3,00
 • 0,00
 • 0,00
1.7.10. Babat Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.7.11. Pucuk Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.7.12. Sukodadi Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.7.13. Lamongan Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.7.14. Tikung Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.7.15. Sarirejo Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.7.16. Deket Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.7.17. Glagah Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.7.18. Karangbinangun Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.7.19. Turi Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.7.20. Kalitengah Hektar
 • 50,00
 • 18,00
 • 0,00
1.7.21. Karanggeneng Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.7.22. Sekaran Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.7.23. Maduran Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.7.24. Laren Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.7.25. Solokuro Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.7.26. Paciran Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.7.27. Brondong Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
1.7. Luas Panen Ubi Jalar Hektar
 • 72,00
 • 61,00
 • 0,00
1.8.11. Pucuk Hektar
 • 0,00
 • 48.847,00
 • 0,00
1.8.14. Tikung Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2. Produksi Tanaman Pangan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.1. Produksi Padi Ton
 • 0,00
 • 1.211.821,00
 • 0,00
2.1.1. Sukorame Ton
 • 0,00
 • 33.489,00
 • 0,00
2.1.2. Bluluk Ton
 • 0,00
 • 37.880,00
 • 0,00
2.1.3. Ngimbang Ton
 • 0,00
 • 51.239,00
 • 0,00
2.1.4. Sambeng Ton
 • 0,00
 • 43.663,00
 • 0,00
2.1.5. Mantup Ton
 • 0,00
 • 54.997,00
 • 0,00
2.1.6. Kembangbahu Ton
 • 0,00
 • 70.092,00
 • 0,00
2.1.7. Sugio Ton
 • 0,00
 • 96.091,00
 • 0,00
2.1.8. Kedungpring Ton
 • 0,00
 • 71.262,00
 • 0,00
2.1.9. Modo Ton
 • 0,00
 • 74.095,00
 • 0,00
2.1.10. Babat Ton
 • 0,00
 • 61.775,00
 • 0,00
2.1.12. Sukodadi Ton
 • 0,00
 • 67.483,00
 • 0,00
2.1.13. Lamongan Ton
 • 0,00
 • 36.735,00
 • 0,00
2.1.15. Sarirejo Ton
 • 0,00
 • 55.554,00
 • 0,00
2.1.14. Tikung Ton
 • 0,00
 • 59.647,00
 • 0,00
2.1.16. Deket Ton
 • 0,00
 • 27.347,00
 • 0,00
2.1.17. Glagah Ton
 • 0,00
 • 29.603,00
 • 0,00
2.1.18. Karangbinangun Ton
 • 0,00
 • 25.722,00
 • 0,00
2.1.20. Kalitengah Ton
 • 0,00
 • 18.305,00
 • 0,00
2.1.19. Turi Ton
 • 0,00
 • 37.352,00
 • 0,00
2.1.21. Karanggeneng Ton
 • 0,00
 • 33.384,00
 • 0,00
2.1.22. Sekaran Ton
 • 0,00
 • 51.321,00
 • 0,00
2.1.23. Maduran Ton
 • 0,00
 • 33.384,00
 • 0,00
2.1.24. Laren Ton
 • 0,00
 • 60.052,00
 • 0,00
2.1.25. Solokuro Ton
 • 0,00
 • 20.724,00
 • 0,00
2.1.26. Paciran Ton
 • 0,00
 • 4.295,00
 • 0,00
2.1.27. Brondong Ton
 • 0,00
 • 7.636,00
 • 0,00
2.2. Produksi Jagung Ton
 • 0,00
 • 558.666,00
 • 0,00
2.2.1. Sukorame Ton
 • 0,00
 • 15.820,00
 • 0,00
2.2.2. Bluluk Ton
 • 0,00
 • 24.616,00
 • 0,00
2.2.3. Ngimbang Ton
 • 0,00
 • 50.281,00
 • 0,00
2.2.4. Sambeng Ton
 • 0,00
 • 65.965,00
 • 0,00
2.2.5. Mantup Ton
 • 0,00
 • 60.456,00
 • 0,00
2.2.6. Kembangbahu Ton
 • 0,00
 • 7.737,00
 • 0,00
2.2.7. Sugio Ton
 • 0,00
 • 26.006,00
 • 0,00
2.2.8. Kedungpring Ton
 • 0,00
 • 19.146,00
 • 0,00
2.2.9. Modo Ton
 • 0,00
 • 34.711,00
 • 0,00
2.2.10. Babat Ton
 • 0,00
 • 10.888,00
 • 0,00
2.2.11. Pucuk Ton
 • 0,00
 • 135,00
 • 0,00
2.2.12. Sukodadi Ton
 • 0,00
 • 166,00
 • 0,00
2.2.13. Lamongan Ton
 • 0,00
 • 2.235,00
 • 0,00
2.2.14. Tikung Ton
 • 0,00
 • 10.798,00
 • 0,00
2.2.15. Sarirejo Ton
 • 0,00
 • 4.557,00
 • 0,00
2.2.16. Deket Ton
 • 0,00
 • 394,00
 • 0,00
2.2.17. Glagah Ton
 • 0,00
 • 98,00
 • 0,00
2.2.18. Karangbinangun Ton
 • 0,00
 • 269,00
 • 0,00
2.2.19. Turi Ton
 • 0,00
 • 1.278,00
 • 0,00
2.2.20. Kalitengah Ton
 • 0,00
 • 765,00
 • 0,00
2.2.21. Karanggeneng Ton
 • 0,00
 • 2.176,00
 • 0,00
2.2.22. Sekaran Ton
 • 0,00
 • 542,00
 • 0,00
2.2.23. Maduran Ton
 • 0,00
 • 1.326,00
 • 0,00
2.2.24. Laren Ton
 • 0,00
 • 9.400,00
 • 0,00
2.2.25. Solokuro Ton
 • 0,00
 • 84.457,00
 • 0,00
2.2.26. Paciran Ton
 • 0,00
 • 78.854,00
 • 0,00
2.2.27. Brondong Ton
 • 0,00
 • 45.586,00
 • 0,00
2.3. Produksi Kedelai Ton
 • 0,00
 • 11.875,00
 • 0,00
2.3.1. Sukorame Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.3.2. Bluluk Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.3.3. Ngimbang Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.3.4. Sambeng Ton
 • 0,00
 • 224,00
 • 0,00
2.3.6. Kembangbahu Ton
 • 0,00
 • 2.733,00
 • 0,00
2.3.7. Sugio Ton
 • 0,00
 • 2.538,00
 • 0,00
2.3.8. Kedungpring Ton
 • 0,00
 • 2.486,00
 • 0,00
2.3.9. Modo Ton
 • 0,00
 • 192,00
 • 0,00
2.3.10. Babat Ton
 • 0,00
 • 301,00
 • 0,00
2.3.11. Pucuk Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.3.12. Sukodadi Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.3.13. Lamongan Ton
 • 0,00
 • 77,00
 • 0,00
2.3.14. Tikung Ton
 • 0,00
 • 1.419,00
 • 0,00
2.3.15. Sarirejo Ton
 • 0,00
 • 1.296,00
 • 0,00
2.3.16. Deket Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.3.17. Glagah Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.3.18. Karangbinangun Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.3.19. Turi Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.3.20. Kalitengah Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.3.21. Karanggeneng Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.3.22. Sekaran Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.3.23. Maduran Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.3.24. Laren Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.3.25. Solokuro Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.3.26. Paciran Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.3.27. Brondong Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.4. Produksi Kacang Tanah Ton
 • 0,00
 • 13.799,00
 • 0,00
2.4.1. Sukorame Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.4.2. Bluluk Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.4.3. Ngimbang Ton
 • 0,00
 • 21,00
 • 0,00
2.4.4. Sambeng Ton
 • 0,00
 • 83,00
 • 0,00
2.4.5. Mantup Ton
 • 0,00
 • 610,00
 • 0,00
2.4.6. Kembangbahu Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.4.7. Sugio Ton
 • 0,00
 • 76,00
 • 0,00
2.4.8. Kedungpring Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.4.9. Modo Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.4.10. Babat Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.4.11. Pucuk Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.4.12. Sukodadi Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.4.13. Lamongan Ton
 • 0,00
 • 32,00
 • 0,00
2.4.14. Tikung Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.4.15. Sarirejo Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.4.16. Deket Ton
 • 0,00
 • 3,00
 • 0,00
2.4.17. Glagah Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.4.18. Karangbinangun Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.4.19. Turi Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.4.20. Kalitengah Ton
 • 0,00
 • 3,00
 • 0,00
2.4.21. Karanggeneng Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.4.22. Sekaran Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.4.23. Maduran Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.4.24. Laren Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.4.25. Solokuro Ton
 • 0,00
 • 2.756,00
 • 0,00
2.4.26. Paciran Ton
 • 0,00
 • 7.635,00
 • 0,00
2.4.27. Brondong Ton
 • 0,00
 • 3.234,00
 • 0,00
2.5. Produksi Kacang Hijau Ton
 • 0,00
 • 5.008,00
 • 0,00
2.5.1. Sukorame Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.5.2. Bluluk Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.5.3. Ngimbang Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.5.4. Sambeng Ton
 • 0,00
 • 10,00
 • 0,00
2.5.5. Mantup Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.5.6. Kembangbahu Ton
 • 0,00
 • 458,00
 • 0,00
2.5.7. Sugio Ton
 • 0,00
 • 2.607,00
 • 0,00
2.5.8. Kedungpring Ton
 • 0,00
 • 51,00
 • 0,00
2.5.9. Modo Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.5.10. Babat Ton
 • 0,00
 • 266,00
 • 0,00
2.5.11. Pucuk Ton
 • 0,00
 • 443,00
 • 0,00
2.5.12. Sukodadi Ton
 • 0,00
 • 13,00
 • 0,00
2.5.14. Tikung Ton
 • 0,00
 • 319,00
 • 0,00
2.5.15. Sarirejo Ton
 • 0,00
 • 814,00
 • 0,00
2.5.16. Deket Ton
 • 0,00
 • 7,00
 • 0,00
2.5.17. Glagah Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.5.18. Karangbinangun Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.5.19. Turi Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.5.20. Kalitengah Ton
 • 0,00
 • 5,00
 • 0,00
2.5.21. Karanggeneng Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.5.22. Sekaran Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.5.23. Maduran Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.5.24. Laren Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.5.25. Solokuro Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.5.26. Paciran Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.5.27. Brondong Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.6. Produksi Ubi Kayu Ton
 • 0,00
 • 52.391,00
 • 0,00
2.6.1. Sukorame Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.6.2. Bluluk Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.6.3. Ngimbang Ton
 • 0,00
 • 150,00
 • 0,00
2.6.4. Sambeng Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.6.5. Mantup Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.6.7. Sugio Ton
 • 0,00
 • 810,00
 • 0,00
2.6.8. Kedungpring Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.6.9. Modo Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.6.11. Pucuk Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.6.12. Sukodadi Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.6.13. Lamongan Ton
 • 0,00
 • 240,00
 • 0,00
2.6.14. Tikung Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.6.15. Sarirejo Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.6.16. Deket Ton
 • 0,00
 • 54,00
 • 0,00
2.6.17. Glagah Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.6.18. Karangbinangun Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.6.19. Turi Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.6.20. Kalitengah Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.6.21. Karanggeneng Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.6.22. Sekaran Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.6.23. Maduran Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.6.24. Laren Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.6.25. Solokuro Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.6.26. Paciran Ton
 • 0,00
 • 20.293,00
 • 0,00
2.6.27. Brondong Ton
 • 0,00
 • 30.845,00
 • 0,00
2.7. Produksi Ubi Jalar Ton
 • 0,00
 • 1.335,00
 • 0,00
2.7.1. Sukorame Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.7.2. Bluluk Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.7.3. Ngimbang Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.7.4. Sambeng Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.7.5. Mantup Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.7.7. Sugio Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.7.6. Kembangbahu Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.7.8. Kedungpring Hektar
 • 0,00
 • 941,00
 • 0,00
2.7.9. modo Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.7.10. Babat Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.7.11. Pucuk Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.7.12. Sukodadi Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.7.13. Lamongan Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.7.14. Tikung Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.7.15. Sarirejo Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.7.17. Glagah Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.7.16. Deket Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.7.18. Karangbinangun Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.7.19. Turi Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.7.20. Kalitengah Hektar
 • 0,00
 • 395,00
 • 0,00
2.7.21. Karanggeneng Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.7.22. Sekaran Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.7.23. Maduran Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.7.24. Laren Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.7.25. Solokuro Ton
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.7.26. Paciran Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
2.7.27. Brondong Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4. Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.1. Luas Panen Bawang Merah Hektar
 • 0,00
 • 173,00
 • 0,00
3.1.1. Sukorame Hektar
 • 0,00
 • 31,00
 • 0,00
3.1.2. Bluluk Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.1.3. Ngimbang Hektar
 • 0,00
 • 40,00
 • 0,00
3.1.5. Mantup Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.1.6. Kembangbahu Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.1.7. Sugio Hektar
 • 0,00
 • 27,00
 • 0,00
3.1.8. Kedungpring Hektar
 • 0,00
 • 53,00
 • 0,00
3.1.9. modo Hektar
 • 0,00
 • 14,00
 • 0,00
3.1.10. Babat Hektar
 • 0,00
 • 1,00
 • 0,00
3.1.11. Pucuk Hektar
 • 0,00
 • 1,00
 • 0,00
3.1.12. Sukodadi Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.1.13. Lamongan Hektar
 • 0,00
 • 58,00
 • 0,00
3.1.14. Tikung Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.1.15. Sarirejo Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.1.16. Deket Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.1.17. Glagah Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.1.18. Karangbinangun Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.1.19. Turi Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.1.20. Kalitengah Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.1.21. Karanggeneng Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.1.22. Sekaran Hektar
 • 0,00
 • 2,00
 • 0,00
3.1.23. Maduran Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.1.24. Laren Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.1.25. Solokuro Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.1.26. Paciran Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.1.27. Brondong Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.2. Luas Panen Cabe Rawit Hektar
 • 0,00
 • 16.589,00
 • 0,00
3.2.2. Bluluk Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.2.1. Sukorame Hektar
 • 0,00
 • 16,00
 • 0,00
3.2.3. Ngimbang Hektar
 • 0,00
 • 6,00
 • 0,00
3.2.4. Sambeng Hektar
 • 0,00
 • 48,00
 • 0,00
3.2.5. Mantup Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.2.6. Kembangbahu Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.2.7. Sugio Hektar
 • 0,00
 • 18,00
 • 0,00
3.2.8. Kedungpring Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.2.9. modo Hektar
 • 0,00
 • 7,00
 • 0,00
3.2.10. Babat Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.2.11. Pucuk Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.2.12. Sukodadi Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.2.14. Tikung Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.2.15. Sarirejo Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.2.16. Deket Hektar
 • 0,00
 • 16,00
 • 0,00
3.2.17. Glagah Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.2.18. Karangbinangun Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.2.19. Turi Hektar
 • 0,00
 • 43,00
 • 0,00
3.2.20. Kalitengah Hektar
 • 0,00
 • 21,00
 • 0,00
3.2.21. Karanggeneng Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.2.22. Sekaran Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.2.23. Maduran Hektar
 • 0,00
 • 10,00
 • 0,00
3.2.24. Laren Hektar
 • 0,00
 • 1.020,00
 • 0,00
3.2.25. Solokuro Hektar
 • 0,00
 • 1.280,00
 • 0,00
3.2.26. Paciran Hektar
 • 0,00
 • 10.272,00
 • 0,00
3.2.27. Brondong Hektar
 • 0,00
 • 3.774,00
 • 0,00
3.1.4. Sambeng Hektar
 • 0,00
 • 4,00
 • 0,00
3.3. Luas Panen Cabe Besar Hektar
 • 0,00
 • 95,00
 • 0,00
3.3.1. Sukorame Hektar
 • 0,00
 • 12,00
 • 0,00
3.3.2. Bluluk Hektar
 • 0,00
 • 16,00
 • 0,00
3.3.3. Ngimbang Hektar
 • 0,00
 • 11,00
 • 0,00
3.3.4. Sambeng Hektar
 • 0,00
 • 1,00
 • 0,00
3.3.5. Mantup Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.3.6. Kembangbahu Hektar
 • 0,00
 • 3,00
 • 0,00
3.3.7. Sugio Hektar
 • 0,00
 • 13,00
 • 0,00
3.3.8. Kedungpring Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.3.9. modo Hektar
 • 0,00
 • 6,00
 • 0,00
3.3.10. Babat Hektar
 • 0,00
 • 3,00
 • 0,00
3.3.11. Pucuk Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.3.12. Sukodadi Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.3.13. Lamongan Hektar
 • 0,00
 • 17,00
 • 0,00
3.3.14. Tikung Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.3.15. Sarirejo Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.3.16. Deket Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.3.17. Glagah Hektar
 • 0,00
 • 13,00
 • 0,00
3.3.18. Karangbinangun Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.3.19. Turi Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.3.20. Kalitengah Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.3.21. Karanggeneng Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.3.22. Sekaran Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.3.24. Laren Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.3.25. Solokuro Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.3.26. Paciran Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.3.27. Brondong Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.4. Luas Panen Tomat Hektar
 • 0,00
 • 51,00
 • 0,00
3.4.1. Sukorame Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.4.2. Bluluk Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.4.3. Ngimbang Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.4.4. Sambeng Hektar
 • 0,00
 • 6,00
 • 0,00
3.4.5. Mantup Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.4.6. Kembangbahu Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.4.7. Sugio Hektar
 • 0,00
 • 6,00
 • 0,00
3.4.8. Kedungpring Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.4.9. modo Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.4.10. Babat Hektar
 • 0,00
 • 1,00
 • 0,00
3.4.11. Pucuk Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.4.12. Sukodadi Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.4.13. Lamongan Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.4.14. Tikung Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.4.15. Sarirejo Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.4.16. Deket Hektar
 • 0,00
 • 3,00
 • 0,00
3.4.17. Glagah Hektar
 • 0,00
 • 4,00
 • 0,00
3.4.18. Karangbinangun Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.4.19. Turi Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.4.20. Kalitengah Hektar
 • 0,00
 • 4,00
 • 0,00
3.4.21. Karanggeneng Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.4.22. Sekaran Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.4.23. Maduran Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3.4.25. Solokuro Hektar
 • 0,00
 • 7,00
 • 0,00
3.4.26. Paciran Hektar
 • 0,00
 • 20,00
 • 0,00
3.4.27. Brondong Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
3. Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman Hektar
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.1. Luas Panen Bawang Merah Kwintal
 • 0,00
 • 7.948,00
 • 0,00
4.1.1. Sukorame Kwintal
 • 0,00
 • 2.015,00
 • 0,00
4.1.2. Bluluk Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.1.3. Ngimbang Kwintal
 • 2.676,00
 • 0,00
 • 0,00
4.1.4. Sambeng Kwintal
 • 0,00
 • 100,00
 • 0,00
4.1.5. Mantup Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.1.7. Sugio Kwintal
 • 0,00
 • 395,00
 • 0,00
4.1.8. Kedungpring Kwintal
 • 0,00
 • 2.246,00
 • 0,00
4.1.9. Modo Kwintal
 • 0,00
 • 142,00
 • 0,00
4.1.10. Babat Kwintal
 • 0,00
 • 120,00
 • 0,00
4.1.11. Pucuk Kwintal
 • 0,00
 • 5,00
 • 0,00
4.1.12. Sukodadi Kwintal
 • 0,00
 • 5,00
 • 0,00
4.1.13. Lamongan Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.1.14. Tikung Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.1.15. Sarirejo Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.1.16. Deket Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.1.17. Glagah Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.1.18. Karangbinangun Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.1.19. Turi Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.1.20. Kalitengah Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.1.21. Karanggeneng Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.1.22. Sekaran Kwintal
 • 0,00
 • 244,00
 • 0,00
4.1.23. Maduran Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.1.24. Laren Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.1.25. Solokuro Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.1.26. Paciran Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.1.27. Brondong Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.2. Luas Panen Cabai Rawit Kwintal
 • 0,00
 • 266.216,39
 • 0,00
4.2.1. Sukorame Kwintal
 • 0,00
 • 605,00
 • 0,00
4.2.2. Bluluk Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.2.3. Ngimbang Kwintal
 • 0,00
 • 19,00
 • 0,00
4.2.4. Sambeng Kwintal
 • 0,00
 • 401,00
 • 0,00
4.2.5. Mantup Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.2.6. Kembangbahu Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.2.7. Sugio Kwintal
 • 0,00
 • 53,00
 • 0,00
4.2.8. Kedungpring Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.2.9. Modo Kwintal
 • 0,00
 • 88,00
 • 0,00
4.2.10. Babat Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.2.11. Pucuk Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.2.12. Sukodadi Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.2.13. Lamongan Kwintal
 • 0,00
 • 962,00
 • 0,00
4.2.14. Tikung Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.2.15. Sarirejo Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.2.16. Deket Kwintal
 • 0,00
 • 419,00
 • 0,00
4.2.17. Glagah Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.2.18. Karangbinangun Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.2.19. Turi Kwintal
 • 0,00
 • 105,00
 • 0,00
4.2.20. Kalitengah Kwintal
 • 0,00
 • 349,00
 • 0,00
4.2.21. Karanggeneng Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.2.22. Sekaran Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.2.23. Maduran Kwintal
 • 0,00
 • 30,00
 • 0,00
4.2.24. Laren Kwintal
 • 0,00
 • 8.460,00
 • 0,00
4.2.25. Solokuro Kwintal
 • 0,00
 • 6.855,00
 • 0,00
4.2.26. Paciran Kwintal
 • 0,00
 • 227.756,00
 • 0,00
4.2.27. Brondong Kwintal
 • 0,00
 • 20.113,64
 • 0,00
4.3. Luas Panen Cabai Besar Kwintal
 • 0,00
 • 2.314,75
 • 0,00
4.3.1. Sukorame Kwintal
 • 0,00
 • 424,25
 • 0,00
4.3.2. Bluluk Kwintal
 • 0,00
 • 160,00
 • 0,00
4.3.3. Ngimbang Kwintal
 • 0,00
 • 44,00
 • 0,00
4.3.4. Sambeng Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.3.5. Mantup Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.3.6. Kembangbahu Kwintal
 • 0,00
 • 15,00
 • 0,00
4.3.7. Sugio Kwintal
 • 0,00
 • 49,00
 • 0,00
4.3.8. Kedungpring Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.3.9. Modo Kwintal
 • 0,00
 • 40,00
 • 0,00
4.3.10. Babat Kwintal
 • 0,00
 • 224,50
 • 0,00
4.3.11. Pucuk Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.3.12. Sukodadi Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.3.13. Lamongan Kwintal
 • 0,00
 • 1.123,00
 • 0,00
4.3.14. Tikung Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.3.15. Sarirejo Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.3.16. Deket Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.3.17. Glagah Kwintal
 • 0,00
 • 235,00
 • 0,00
4.3.18. Karangbinangun Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.3.19. Turi Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.3.21. Karanggeneng Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.3.22. Sekaran Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.3.23. Maduran Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.3.24. Laren Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.3.25. Solokuro Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.3.26. Paciran Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.3.27. Brondong Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.4. Luas Panen Tomat Kwintal
 • 0,00
 • 2.724,60
 • 0,00
4.4.1. Sukorame Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.4.2. Bluluk Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.4.3. Ngimbang Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.4.4. Sambeng Kwintal
 • 0,00
 • 225,00
 • 0,00
4.4.5. Mantup Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.4.6. Kembangbahu Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.4.7. Sugio Kwintal
 • 0,00
 • 28,00
 • 0,00
4.4.8. Kedungpring Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.4.9. Modo Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.4.10. Babat Kwintal
 • 0,00
 • 140,00
 • 0,00
4.4.11. Pucuk Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.4.12. Sukodadi Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.4.13. Lamongan Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.4.14. Tikung Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.4.15. Sarirejo Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.4.16. Deket Kwintal
 • 0,00
 • 364,60
 • 0,00
4.4.17. Glagah Kwintal
 • 0,00
 • 252,00
 • 0,00
4.4.18. Karangbinangun Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.4.19. Turi Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.4.20. Kalitengah Kwintal
 • 0,00
 • 175,00
 • 0,00
4.4.21. Karanggeneng Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.4.22. Sekaran Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.4.23. Maduran Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.4.24. Laren Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
4.4.25. Solokuro Kwintal
 • 0,00
 • 340,00
 • 0,00
4.4.26. Paciran Kwintal
 • 0,00
 • 1.200,00
 • 0,00
4.4.27. Brondong Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
5. Luas Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman Meter Persegi
 • 0,00
 • 49.590,00
 • 0,00
5.1. Anggrek Meter Persegi
 • 0,00
 • 40,00
 • 0,00
5.2. Mawar Meter Persegi
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
5.3. Melati Meter Persegi
 • 0,00
 • 3.000,00
 • 0,00
5.4. Palem Meter Persegi
 • 0,00
 • 55.540,00
 • 0,00
5.5. Aglaonema Meter Persegi
 • 0,00
 • 4.035,00
 • 0,00
5.6. Adenium Meter Persegi
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
5.7. Euphorbia Meter Persegi
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
5.8. Pakis Meter Persegi
 • 0,00
 • 10.000,00
 • 0,00
5.9. Soka Meter Persegi
 • 0,00
 • 6.950,00
 • 0,00
5.11. Anthorium Daun Meter Persegi
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
5.12. Caladium Meter Persegi
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
6. Produksi Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman Meter Persegi
 • 0,00
 • 55.021,00
 • 0,00
6.1. Anggrek Tangkai
 • 0,00
 • 40,00
 • 0,00
6.2. Mawar Tangkai
 • 0,00
 • 111,00
 • 0,00
6.3. Melati Kg
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
6.4. Palem Pohon
 • 0,00
 • 27.740,00
 • 0,00
6.5. Aglaonema Pohon
 • 0,00
 • 35,00
 • 0,00
6.6. Adenium Pohon
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
6.7. Euphorbia Tangkai
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
6.8. Pakis Tangkai
 • 0,00
 • 14.300,00
 • 0,00
6.9. Soka Tangkai
 • 0,00
 • 9.800,00
 • 0,00
6.10. Pedang-Pedangan Tangkai
 • 0,00
 • 50,00
 • 0,00
6.11. Anthorium Daun Tangkai
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
6.12. Caladium Tangkai
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
7. Luas Tanaman Buah-Buahan Menurut Jenis Tanaman Meter Persegi
 • 0,00
 • 2.113.485,00
 • 0,00
7.1. Alpukat Meter Persegi
 • 0,00
 • 226,00
 • 0,00
7.2. Belimbing Meter Persegi
 • 0,00
 • 15.260,00
 • 0,00
7.3. Durian Meter Persegi
 • 0,00
 • 400,00
 • 0,00
7.4. Jambu Biji Meter Persegi
 • 0,00
 • 103.021,00
 • 0,00
7.5. Jambu Air Meter Persegi
 • 0,00
 • 21.625,00
 • 0,00
7.6. Jeruk Meter Persegi
 • 0,00
 • 12.600,00
 • 0,00
7.7. Mangga Meter Persegi
 • 0,00
 • 537.945,00
 • 0,00
7.8. Nangka Meter Persegi
 • 0,00
 • 46.977,00
 • 0,00
7.9. Nanas Meter Persegi
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
7.10. Pepaya Meter Persegi
 • 0,00
 • 46.977,00
 • 0,00
7.11. Pisang Meter Persegi
 • 0,00
 • 1.261.404,00
 • 0,00
7.12. Rambutan Meter Persegi
 • 0,00
 • 5.000,00
 • 0,00
7.13. Salak Meter Persegi
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
7.14. Sawo Meter Persegi
 • 0,00
 • 13.014,00
 • 0,00
7.15. Sirsak Meter Persegi
 • 0,00
 • 20.425,00
 • 0,00
7.16. Sukun Meter Persegi
 • 0,00
 • 28.584,00
 • 0,00
8.1. Alpukat Kwintal
 • 0,00
 • 60,30
 • 0,00
8. Produksi Tanaman Buah-buahan Tahunan Menurut Jenis Tanaman Kwintal
 • 0,00
 • 839.011,14
 • 0,00
8.2. Belimbing Kwintal
 • 0,00
 • 3,84
 • 0,00
8.3. Durian Kwintal
 • 0,00
 • 420,00
 • 0,00
8.4. Jambu Biji Kwintal
 • 0,00
 • 16.306,00
 • 0,00
8.5. Jambu Air Kwintal
 • 0,00
 • 7.242,00
 • 0,00
8.6. Jeruk Kwintal
 • 0,00
 • 6.922,00
 • 0,00
8.7. Mangga Kwintal
 • 0,00
 • 257.376,00
 • 0,00
8.8. Nangka Kwintal
 • 0,00
 • 22.972,00
 • 0,00
8.9. Nanas Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
8.10. Pepaya Kwintal
 • 0,00
 • 14.316,00
 • 0,00
8.11. Pisang Kwintal
 • 0,00
 • 470.097,00
 • 0,00
8.12. Rambutan Kwintal
 • 0,00
 • 1.950,00
 • 0,00
8.13. Salak Kwintal
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
8.14. Sawo Kwintal
 • 0,00
 • 4.093,00
 • 0,00
8.15. Sirsak Kwintal
 • 0,00
 • 16.823,00
 • 0,00
8.16. Sukun Kwintal
 • 0,00
 • 16.594,00
 • 0,00
9. Luas Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman Meter Persegi
 • 0,00
 • 20.522,00
 • 0,00
9.1. Jahe Meter Persegi
 • 0,00
 • 869,00
 • 0,00
9.2. Cabe Jamu Meter Persegi
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
9.3. Laos/Lengkuas Meter Persegi
 • 0,00
 • 2.048,00
 • 0,00
9.4. Kencur Meter Persegi
 • 0,00
 • 852,00
 • 0,00
9.5. Kunir Meter Persegi
 • 0,00
 • 15.457,00
 • 0,00
9.6. Lempuyang Meter Persegi
 • 0,00
 • 115,00
 • 0,00
9.7. Temulawak Meter Persegi
 • 0,00
 • 378,00
 • 0,00
9.8. Temuireng Meter Persegi
 • 0,00
 • 606,00
 • 0,00
9.9. Temukunci Meter Persegi
 • 0,00
 • 102,00
 • 0,00
9.10. Mengkudu/Pase Meter Persegi
 • 0,00
 • 2,00
 • 0,00
9.11. Sambiloto Meter Persegi
 • 0,00
 • 32,00
 • 0,00
9.12. Lidah Buaya Meter Persegi
 • 0,00
 • 61,00
 • 0,00
10. Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman Kg
 • 0,00
 • 36.036,00
 • 0,00
10.1. Jahe Kg
 • 0,00
 • 1.516,00
 • 0,00
10.2. Cabe Jamu Kg
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
10.3. Laos/Lengkuas Kg
 • 0,00
 • 4.250,00
 • 0,00
10.4. Kencur Kg
 • 0,00
 • 1.347,00
 • 0,00
10.5. Kunir Kg
 • 0,00
 • 20.400,00
 • 0,00
10.6. Lempuyang Kg
 • 0,00
 • 235,00
 • 0,00
10.7. Temulawak Kg
 • 0,00
 • 634,00
 • 0,00
10.8. Temuireng Kg
 • 0,00
 • 633,00
 • 0,00
10.9. Temukunci Kg
 • 0,00
 • 160,00
 • 0,00
10.10. Mengkudu/Pase Kg
 • 0,00
 • 6.697,00
 • 0,00
10.11. Sambiloto Kg
 • 0,00
 • 53,00
 • 0,00
10.12. Lidah Buaya Kg
 • 0,00
 • 211,00
 • 0,00